40 mln zł na finansowanie kół gospodyń wiejskich w 2020 r.

Projekt ustawy, który 14 kwietnia 2020 r. trafił do Sejmu, przewiduje powierzenie zadań ustawowych, realizowanych dotychczas przez Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Pełnomocnikowi Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych, który został powołany 14 stycznia 2020 r. Do jego zadań należy w szczególności współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działań wpływających na wzrost powszechności i rozwój lokalnych inicjatyw społecznych.

W jaki sposób koła gospodyń wiejskich mogą sprzedawać produkty regionalne

Najbardziej powszechną formą zdobywania środków na działalność koła gospodyń wiejskich było od dawna i jest nadal wytwarzanie i sprzedaż produktów lokalnych i regionalnych. Sprawdź, jak sprawnie i zgodnie z prawem zorganizować taką sprzedaż.

W jaki sposób instytucja kultury może współpracować z kołem gospodyń wiejskich – przykłady z Polski

Rok temu koła zyskały osobowość prawną, co dało im możliwość pełniejszego wykorzystania swojego potencjału, ale nie zmienia to faktu, że wypracowane przez lata mechanizmy współpracy funkcjonują nadal z pożytkiem dla wszystkich. W artykule znajdziesz przykłady różnych form działalności kół gospodyń wiejskich oraz form współpracy z innymi podmiotami.

Jak organizować i finansować koła gospodyń wiejskich

Koła gospodyń wiejskich to jedna z najstarszych form organizacji społecznych, mająca prawie 150-letnią tradycję. Ale dopiero od listopada 2018 roku organizacje te mają możliwość uzyskania osobowości prawnej, a ich działalność została uregulowana ustawowo.

O finansowaniu kół gospodyń wiejskich

Koła gospodyń wiejskich zawsze były bardzo prężnymi organizacjami w środowisku wiejskim, ale do listopada 2018 roku nie posiadały osobowości prawnej. Obecnie jest zupełnie inaczej. Warto sprawdzić, skąd koła gospodyń wiejskich mogą obecnie pozyskiwać fundusze na swoją działalność w środowisku lokalnym.

Instytucja kultury może współpracować z kołem gospodyń wiejskich

Koło gospodyń wiejskich w szczególności prowadzi działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich. Wpisuje się to zatem w działalność statutową instytucji kultury. Zanim dyrektor rozpocznie współpracę z tą społeczną organizacją mieszkańców wsi, warto sprawdzić, jak funkcjonują koła po zmianie przepisów od 29 listopada 2018 r.