Tarcza antykryzysowa: zleceniobiorcy mają 7 dni od zawarcia umowy cywilnoprawnej na złożenie wniosku RZN

Tarcza antykryzysowa: zleceniobiorcy mają 7 dni od zawarcia umowy cywilnoprawnej na złożenie wniosku RZN

Zleceniobiorca, który zawarł umowę do 31 marca 2021 r. i jej przedmiot związany jest z działalnością twórczą, artystyczną oraz w zakresie architektury może złożyć wniosek o zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku naliczania za niego składek. Wniosek RZN musi trafić do ZUS przez PUE ZUS w ciągu 7 dni od zawarcia umowy. Sprawdź, czy zleceniobiorca musi poinformować swojego zleceniodawcę o złożeniu wniosku RZN.

CIT-8 za 2020 rok na nowym wzorze

Jest już nowy CIT-8 za 2020 rok wraz z załącznikami

Minister finansów opublikował nowe deklaracje CIT. Mają one zastosowanie do przychodów i dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2020 r. Do rozliczeń za 2020 rok podatnik wykorzysta CIT-8 w wersji 30.

Jakie wsparcie z ZUS można uzyskać z tarczy antykryzysowej – 3 przydatne zestawienia

Jakie wsparcie z ZUS można uzyskać z tarczy antykryzysowej – 3 przydatne zestawienia

Świadczenie postojowe, zwolnienie z opłacania składek, ulgi w opłacaniu składek ZUS. Sprawdź w jednym miejscu, jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać z ZUS pomoc w ramach tarczy antykryzysowej.

Praca zdalna - planowane rozwiązania

Praca zdalna w Kodeksie pracy – co planuje resort pracy [lista założeń]

Od ponad pół roku trwają prace nad nowymi przepisami dotyczącymi pracy zdalnej. Resort pracy planuje uwzględnić możliwie jak najwięcej rozwiązań przyjętych w toku negocjacji przez pracodawców i związki zawodowe. Dowiedz się, jakie rozwiązania resort pracy planuje przyjąć w przygotowywanym projekcie.

Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o przedłużeniu terminów dla sprawozdań finansowych za 2020 rok

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom przesunięte zostaną terminy związane z przygotowaniem sprawozdań finansowych dla wszystkich jednostek, a nie tylko organizacji pozarządowych. Wydłużenie terminów nie jest jednakowe dla wszystkich podmiotów.

Zmiana miejsca pracy zdalnej – czy wymaga ustalenia z pracodawcą

Najczęściej w praktyce przy pracy zdalnej „nowym” miejscem pracy pracownika jest jego miejsce zamieszkania. Jednak praca zdalna nie zawsze musi być świadczona w domu pracownika. Sprawdź, czy zmiana miejsca pracy zdalnej jest możliwa. Przekonaj się czy taka zmiana wymaga uzgodnienia z pracodawcą i jakie konsekwencje mogą wiązać się dla pracownika z niepoinformowaniem pracodawcy o zmianie miejsca świadczenia pracy zdalnej.

Praca zdalna – jak zadbać o dobrostan pracowników, którzy od roku pracują z domu

Pandemia sprawiła, że praca zdalna łączy się w tej chwili niestety z izolacją społeczną i to najbardziej deprecjonuje wszystkie jej zalety. Sprawdź, w jaki sposób dział HR może wspierać liderów i pracowników w tych trudnych czasach, w utrzymaniu dobrostanu psychicznego i fizycznego pracowników.

Praca zdalna nie musi automatycznie uzasadniać zadaniowego systemu czasu pracy

Praca zdalna nie musi automatycznie uzasadniać zadaniowego systemu czasu pracy

Sam fakt wykonywania pracy zdalnej nie musi jeszcze przesądzać o objęciu pracownika zadaniowym czasem pracy. Z tego względu dodatkowym kryterium selekcjonowania pracowników, którzy mają zostać objęci zadaniowym czasem pracy, może być np. rodzaj wykonywaj pracy. W każdym razie pracodawca nie może wybierać których pracowników obejmie zadaniowy czas pracy całkowicie dowolnie.

 edytuj Zwrot kosztu z tytułu zakupu przez pracowników sprzętu niezbędnego do pracy zdalnej podczas pandemii

Zwrot kosztu z tytułu zakupu przez pracowników sprzętu niezbędnego do pracy zdalnej podczas pandemii COVID-19

Obecnie bardzo często pracownicy wykonują pracę zdalną w związku z występowaniem zagrożenia epidemicznego. W takiej sytuacji otrzymany zwrot kosztów zakupu niezbędnego do pracy sprzętu nie skutkuje powstaniem po ich stronie przychodu ze stosunku pracy. Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 lutego 2021 r. (sygn. 0115-KDIT1.4011.851.2020.1.KK).