WYDANIE ONLINE

ZUS i KAS rozpoczęły kontrole przedsiębiorców – zadbaj o dokumenty
ZUS we współpracy z Krajową Administracją Skarbową będzie kontrolował podatników, którzy skorzystali z tarczy antykryzysowych. Wynika to m.in. z faktu, że pomoc była udzielana na podstawie oświadczeń pracodawców. Sprawdź, jak możesz się zabezpieczyć przed koniecznością zwrócenia pomocy finansowej.

czytaj więcej »

W związku z wprowadzeniem od soboty 8 sierpnia 2020 roku dodatkowych obostrzeń dla 19 powiatów w Polsce, w których odnotowano największy przyrost zakażeń koronawirusem, Biblioteka Narodowa rekomenduje bibliotekom w tych rejonach stosowanie się do ogólnych rekomendacji. Należy także wprowadzić nowe zasady w trosce o bezpieczeństwo pracowników i czytelników.

czytaj więcej »

Sejm przyjął i przekazał do Senatu zmiany przepisów, na podstawie których wnioski o zwolnienie z opłacania składek złożone do 30 czerwca przez płatników, którzy posiadali nadpłatę lub dokonali płatności składek, które pokryły składki za okresy objęte złożonym wnioskiem, z urzędu (bez dodatkowego wniosku) zostaną ponownie rozpatrzone przez ZUS. Wnioski te zostaną rozpatrzone, nawet jeśli wcześniej ZUS odmówił zwolnienia z opłacania składek.

czytaj więcej »

Pracownicy, również działów kadrowo-płacowych, będą mogli pracować zdalnie także w kolejnych miesiącach. Dlatego też warto sprawdzić, jakie czynności kadrowe można wykonywać bez konieczności pojawienia się w biurze.

czytaj więcej »

W praktyce ciągle pojawia się wiele pytań dotyczących obniżenia etatu. Wiele z nich dotyczy samego porozumienia wprowadzającego niższy etat, np. kogo ono obejmuje, jak je przedłużyć lub skrócić itp. Niemało jest też pytań o stosowanie w praktyce obniżonego etatu w trybie antykryzysowym – np. jak wówczas ewidencjonować czas pracy, jaki przyznać urlop czy inne uprawnienia pracownicze itd. Sprawdź rozwiązania wszystkich tych dylematów i uniknij kosztownych błędów.

czytaj więcej »

Korzystanie z muzyki tradycyjnej, ludowej może niekiedy podlegać opłatom regulowanym w organizacjach zbiorowego zarządzania. Wśród tych organizacji może, choć nie zawsze musi, być Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.

czytaj więcej »

Mikrorachunek podatkowy, czyli narzędzie, które miało pomóc usprawnić i ułatwić obsługę podatników, wciąż wywołuje zamieszanie. Teraz resort finansów pracuje nad zmianą i wprowadza rozporządzenie, doprecyzowujące zakres wpłat na mikrorachunek podatkowy. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: 1. Czy w miesiącu przekroczenia limitu przychodu przez osobę do 26. roku życia należy naliczyć zaliczkę na podatek już w trakcie tego miesiąca, czy dopiero od następnego miesiąca? 2. Czy do limitu przychodu wchodzą też wartości zasiłków chorobowych? (są one przecież i tak opodatkowane)? 3. Czy przychód i dochód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym to to samo? Osoby powyżej 26 lat wchodzą w drugi próg podatkowy po uzyskaniu dochodu 85.528 zł, wobec tego, czy osoba do 26. roku życia wchodzi również w drugi próg po przekroczeniu takiej wysokości dochodu?

czytaj więcej »

Pytanie: W naszym ośrodku kultury zatrudniamy osobę, która zajmuje stanowiska: zastępca dyrektora, kustosz i animator kultury. Czy ta osoba musi mieć osobny regulamin wynagradzania, tak jak główny księgowy, co się wiąże z innym tokiem przyznawania mu nagrody rocznej? Czy może być traktowany jak szeregowy pracownik, ze względu na to, że nie jest to samodzielne stanowisko zastępcy dyrektora i można mu wypłacać nagrodę w terminie i formie jak szeregowym pracownikom?

czytaj więcej »

Pytanie: Jaki limit zwolnienia od podatku dochodowego można zastosować, w przypadku gdy pracownik znalazł się w trudnej sytuacji materialnej z powodu poważnej choroby w rodzinie.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica była zatrudniona do 23 lipca 2020 r. Od 1 do 22 lipca przebywała na chorobowym, przepracowała 1 dzień – 8 godz. Nominalna liczba godzin dla tej pracownicy do przepracowania to 136 godzin. Stawka zasadnicza miesięczna 3.273 zł – pomniejszona za 23 dni 2.428,35 zł (3.273/31 x 23), chorobowe wyliczone według podstawy 1.869,34 zł. Jak wyliczyć płacę zasadniczą za 1 dzień przepracowany?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracodawca może w oświadczeniu związanym z zakażeniem SARS -CoV-2 umieścić punkt uczestniczenia przez pracownika w uroczystościach okolicznościowych takich jak wesela itp.? Jakie w tym przypadku pracownik ma prawa i jakie powinny być stosowane przepisy prawne regulujące takie kwestie.

czytaj więcej »

wiper-pixel