WYDANIE BIEŻĄCE

Do 27 października 2020 r. domy kultury i biblioteki mogą składać wnioski o dotację w wysokości do 8 500 zł w ramach Programu "Równać Szanse 2020". Dofinansowanie obejmuje realizowanie przedsięwzięć dla młodzieży mających na celu wyrównanie ich szans na wejście w dorosłe życie. Sprawdź, jakie projekty i na jakich zasadach można przeprowadzić z udziałem dotacji.

czytaj więcej »

Osoba zatrudniona, która ukończyła 55. rok życia i nie ukończyła 70. roku życia może złożyć podmiotowi zatrudniającemu wniosek o przystąpienie do pracowniczego planu kapitałowego. Pobierz wzór dokumentu.

czytaj więcej »

Wprowadzono nadzwyczajne instrumenty wspierające samorządowe instytucje artystyczne, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne wykonujące zawody twórcze lub artystyczne.

czytaj więcej »

Koniec lutego 2020. „No to na kiedy możemy zaplanować porządki i mycie okien? A wspólne wyjście do teatru? Nie umiem Ci powiedzieć, bo do końca marca we wszystkie soboty i niedziele pracuję, potem wyjeżdżam na cztery dni nad morze (żeby nie zwariować), potem to już będą Święta Wielkanocne. Potem...” A już całkiem potem okazało się, że nagle mam dużo wolnego czasu.

czytaj więcej »

Możliwość zwiedzania grupowego w muzeach i prowadzenia zajęć w trybie stacjonarnym na uczelniach, a także wprowadzenie szczególnych zasad dla bibliotek oraz organizatorów imprez w strefach żółtej i czerwonej - to tylko niektóre zmiany w zaktualizowanych wytycznych dla instytucji kultury oraz wydarzeń kulturalnych i artystycznych. Resort kultury opublikował je na swojej stronie internetowej 4 września 2020 r.

czytaj więcej »

Proponujemy Ci to nowy, comiesięczny, prezentowany w ekspresowym skrócie cykl ciekawostek ze świata polskich i zagranicznych jednostek kultury. Będziemy informować, podpowiadać rozwiązania, podsuwać pomysły, zachęcać do działania. Sprawdź, czym się zainspirować.

czytaj więcej »

Pracodawcy PPK w 2020 roku, czyli pracodawcy tzw. II i III grupy, do 10 listopada muszą przekazać pracownikom informację dotyczącą PPK. To jednak nie wszystko. Pracodawca musi przygotować wniosek o przystąpienie do PPK dla osób 55+, deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat, wniosek o obniżenie wpłaty podstawowej, a także wniosek o dokonywanie wpłaty dodatkowej do PPK. W tym tekście znajdziesz gotowe wzory, z których warto skorzystać.

czytaj więcej »

Coraz więcej instytucji kultury całkowicie modyfikuje swoje procesy, dostosowując je do możliwości pracy zdalnej, dostępności do dokumentów w chmurach. Nasuwają się jednak pytania, czy jeśli przenosimy wszystko w tzw. chmurę, możemy pozbyć się wersji papierowych? Największym problemem dla podatników staje się to, czy mogą faktury otrzymane w wersji papierowej po prostu zniszczyć.

czytaj więcej »

W związku ze zbliżającym się terminem wpłaty na rachunek ZFŚS drugiej transzy z tytułu odpisu na fundusz pracodawca zamierzający skorzystać z uprawnienia do zawieszenia dokonywania odpisu w zakresie tej transzy, powinien do 30 września 2020 r. podjąć decyzję o zawieszeniu dokonywania odpisu i zakomunikować ją pracownikom. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z tego uprawnienia i jakie dokumenty trzeba wypełnić.

czytaj więcej »

Zerowy PIT jest nierzadko źródłem problemów komplikujących rozliczanie listy płac. Dotyczy to szczególnie sytuacji, w których przychód osoby w wieku do 26 lat przekracza w trakcie miesiąca limit 85.528 zł. Sprawdź, co zrobić, gdy podlegające opodatkowaniu świadczenia osoby w wieku do 26 lat przekraczają w ciągu roku, w trakcie trwania miesiąca 85.528 zł.

czytaj więcej »

W związku z pandemią wielu pracodawców zastosowało wobec pracowników pracę zdalną, krótszy wymiar czasu pracy lub zmniejszyło im wynagrodzenia. Pracodawcy skorzystali także ze zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne przez 3 miesiące, zawieszenia działalności, preferencyjnych kredytów itp. Ci, którzy utracili przychód w związku z pandemią i koniecznością likwidacji lub zawieszenia działalności gospodarczej mogli wystąpić o świadczenie postojowe, a pracownicy, którzy utracili pracę, o dodatek solidarnościowy. Wszystkie te rozwiązania wpłynęły na prawo do wynagrodzenia i zasiłku za czas choroby.

czytaj więcej »

Twórcy RODO szczególną uwagę zwrócili na przetwarzanie danych osobowych dzieci. Przykładem w tym zakresie jest motyw 58, w którym wskazano, że „dzieci zasługują na szczególną ochronę” oraz „wszelkie informacje i komunikaty – gdy przetwarzanie dotyczy dziecka – powinny być sformułowane tak jasnym i prostym językiem, by dziecko mogło je bez trudu zrozumieć”. Sprawdź, co to oznacza w praktyce.

czytaj więcej »

Nie tylko muzea mogą dysponować na tyle ciekawymi zbiorami czy wnętrzami, aby udostępnić je na potrzeby sesji zdjęciowej, kręcenia spotu, filmu lub teledysku. Dotyczy to również innych instytucji kultury czy w ogóle instytucji publicznych. W tym celu powinno się podpisać z twórcami stosowną umowę, która w każdym przypadku może zawierać bardzo indywidualne rozwiązania. Mowa nie tylko o prawach autorskich. Na co jeszcze należy zwrócić uwagę, podpisując umowę o udostępnienie wnętrz?

czytaj więcej »

Praktyka pokazuje, że w skład gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wchodzą osoby, które najczęściej już pracują w różnych urzędach, instytucjach lub służbach publicznych. Zasady naboru i wynagradzania członków pozostawiono władzom lokalnym. Praca w takim gremium pozwala sprawdzić swoje umiejętności i nabyć nowe kompetencje oraz dodatkowe wynagrodzenie.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik chce przekazać darowizną voucher na pewną kwotę dla domu kultury. Dom kultury będzie chciał zrealizować ten voucher na zakup środka trwałego niskocennego. Jakie procedury należy zastosować w takiej sytuacji? Czy dom kultury powinien zawrzeć umowę darowizny z pracownikiem? Jakie zapisy księgowe należy zastosować w związku z otrzymaniem darowizny?

czytaj więcej »

Pytanie: Na jakim koncie księgowym ująć zaliczkę wpłaconą przez instytucje kultury na koncert, który odbędzie się w następnym roku, oraz jak taką zaliczkę ująć w bilansie? Zaliczka została wpłacona na podstawie faktury wystawionej przez agencję koncertową.

czytaj więcej »

Pytanie: Zamówiliśmy naklejki „zachowaj odstęp” i w tytule faktury wpisano „Usługa poligraficzna”. Czy jest to koszt księgowy zużycia materiałów czy usługa obca?

czytaj więcej »

Istotnym wsparciem dla pracodawców na czas prognozowanej kolejnej fali epidemii może być stworzenie stanowiska dedykowanego sprawom związanym z epidemią, w tym również – zapewnieniu pracownikom optymalnego psychofizycznego komfortu pracy.

czytaj więcej »

wiper-pixel