Tarcza antykryzysowa: zleceniobiorcy mają 7 dni od zawarcia umowy cywilnoprawnej na złożenie wniosku RZN

Tarcza antykryzysowa: zleceniobiorcy mają 7 dni od zawarcia umowy cywilnoprawnej na złożenie wniosku RZN

Zleceniobiorca, który zawarł umowę do 31 marca 2021 r. i jej przedmiot związany jest z działalnością twórczą, artystyczną oraz w zakresie architektury może złożyć wniosek o zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku naliczania za niego składek. Wniosek RZN musi trafić do ZUS przez PUE ZUS w ciągu 7 dni od zawarcia umowy. Sprawdź, czy zleceniobiorca musi poinformować swojego zleceniodawcę o złożeniu wniosku RZN.

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok składane do KAS – sprawdź, o czym pamiętać

Termin na sporządzenie zeznania podatkowego dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej został przesunięty do 30 czerwca 2021 r. O 3 miesiące zostanie też przesunięty termin złożenia sprawozdania finansowego za 2020 rok. Wiele jednostek sprawozdanie finansowe za 2020 rok ma już jednak gotowe. Na co zwrócić uwagę przekazując dokumenty do szefa KAS?

CIT-8 za 2020 rok na nowym wzorze

Jest już nowy CIT-8 za 2020 rok wraz z załącznikami

Minister finansów opublikował nowe deklaracje CIT. Mają one zastosowanie do przychodów i dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2020 r. Do rozliczeń za 2020 rok podatnik wykorzysta CIT-8 w wersji 30.

Jakie wsparcie z ZUS można uzyskać z tarczy antykryzysowej – 3 przydatne zestawienia

Jakie wsparcie z ZUS można uzyskać z tarczy antykryzysowej – 3 przydatne zestawienia

Świadczenie postojowe, zwolnienie z opłacania składek, ulgi w opłacaniu składek ZUS. Sprawdź w jednym miejscu, jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać z ZUS pomoc w ramach tarczy antykryzysowej.

Praca zdalna - planowane rozwiązania

Praca zdalna w Kodeksie pracy – co planuje resort pracy [lista założeń]

Od ponad pół roku trwają prace nad nowymi przepisami dotyczącymi pracy zdalnej. Resort pracy planuje uwzględnić możliwie jak najwięcej rozwiązań przyjętych w toku negocjacji przez pracodawców i związki zawodowe. Dowiedz się, jakie rozwiązania resort pracy planuje przyjąć w przygotowywanym projekcie.

Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o przedłużeniu terminów dla sprawozdań finansowych za 2020 rok

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom przesunięte zostaną terminy związane z przygotowaniem sprawozdań finansowych dla wszystkich jednostek, a nie tylko organizacji pozarządowych. Wydłużenie terminów nie jest jednakowe dla wszystkich podmiotów.

 edytuj Zwrot kosztu z tytułu zakupu przez pracowników sprzętu niezbędnego do pracy zdalnej podczas pandemii

Zwrot kosztu z tytułu zakupu przez pracowników sprzętu niezbędnego do pracy zdalnej podczas pandemii COVID-19

Obecnie bardzo często pracownicy wykonują pracę zdalną w związku z występowaniem zagrożenia epidemicznego. W takiej sytuacji otrzymany zwrot kosztów zakupu niezbędnego do pracy sprzętu nie skutkuje powstaniem po ich stronie przychodu ze stosunku pracy. Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 lutego 2021 r. (sygn. 0115-KDIT1.4011.851.2020.1.KK).

Zwolnienie z opłacania składek ZUS z tarczy antykryzysowej 7.0 – nowy termin

Zwolnienie z opłacania składek ZUS z tarczy antykryzysowej 7.0 – nowy termin

Przedsiębiorcy z określonych branż mogą wystąpić o zwolnienie z opłacania składek ZUS za luty 2021 r. Mogą też skorzystać ze świadczenia postojowego maksymalnie trzykrotnie. Ponadto wniosek RDZ-B7 można złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2021 r.

Udostępnienie pracownikom koncentratorów tlenu nie jest dla nich przychodem

Udostępnienie pracownikom koncentratorów tlenu nie jest dla nich przychodem

Jeżeli pracodawca udostępni pracownikowi do używania sprzęt medyczny, zwłaszcza przydatny w okresie epidemii COVID-19, taki jak koncentratory tlenu, czy pulsoksymetry, pracownicy nie uzyskują przychodu z nieodpłatnych świadczeń. Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 stycznia 2021 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.950.2020.2.TR)

Tylko w wyjątkowych sytuacjach można starać się o pełne umorzenie składek ZUS

Tylko w wyjątkowych sytuacjach można starać się o pełne umorzenie składek ZUS

ZUS dysponuje różnymi instrumentami wsparcia dla podmiotów, które mają problemy z opłacaniem składek ZUS. Jedną z form pomocy adresowaną do osób i firm znajdujących się w skrajnie trudnym położeniu jest umorzenie składek ZUS. Procedurę mają przyspieszyć Centra Umorzeń. Sprawdź szczegóły.