Pracodawca nie będzie już musiał przechowywać akt pracowniczych przez 50 lat

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zakładający skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizację. Nowe rozwiązania mają przyczynić się do zmniejszenia obciążeń pracodawców. Powinny zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

Poznaj 10 terminów (wyrazów, określeń), których nie wolno używać w umowach zlecenia

Zatrudniając osoby na umowę zlecenie należy bardzo dokładnie analizować zapisy tworzonych umów. Nieodpowiednio sformułowane, mogą narazić zatrudniającego na zarzuty celowego zawarcia umowy zlecenie zamiast umowy o pracę, co może spowodować postępowania sądowego i wysokie kary. Sprawdź, jak się przed tym uchronić.

Od 1 stycznia 2018 r. nie będzie obowiązywał limit 30-krotności

Od przyszłego roku przestanie obowiązywać górny limit składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zakłada przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Które składniki pensji wliczamy do kwoty minimalnego wynagrodzenia

W związku ze zmianą wynagrodzenia minimalnego od 1 stycznia 2018 r. pracodawcy będą musieli niektórym pracownikom podwyższyć zarobki. Warto przy tym skorzystać z poniższego zestawienia.

Czy podczas pobytu na zwolnieniu lekarskim pracownik może być ukarany naganą oraz karą pieniężną

Pytanie: Pracownik „przyłapany” na piciu alkoholu w pracy następnego dnia otrzymał zwolnienie lekarskie, które jest systematycznie przedłużane. Czy możemy ukarać go naganą oraz karą pieniężną podczas pobytu na wspomnianym zwolnieniu, czy też musimy poczekać na jego powrót do firmy?

ręce na powitanie / pożegnanie

Zleceniobiorca lub wykonawca dzieła pracujący u swojego pracodawcy jest zawsze pracownikiem dla ZUS

Korzystanie przez pracodawcę z pracy swoich pracowników poza normalnymi godzinami pracy zawsze powoduje konieczność objęcia ich ubezpieczeniami społecznymi, jako pracowników, niezależnie od tego, na podstawie jakiej umowy są zatrudnieni i czy formalnie umowy dotyczące zatrudnienia podpisał z tymi pracownikami inny podmiot. Wyrok Sądu Najwyższego z 21 września 2017 r. (sygn. akt I UK 370/16 i I UK 383/16)

Będzie wyższa kwota wolna

Wyższa kwota wolna, limit kosztów dla twórców i zwolnień w PIT

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o PIT, w którym przewidziano w szczególności podwyższenie od 1 stycznia 2018 r. kwoty wolnej od podatku, zwiększenie limitu kosztów autorskich z tytułu prac twórczych oraz podniesienie limitów zwolnień podatkowych m.in. dla zapomóg wypłacanych z ZFŚS.

księgowe - dwie księgowe szukają czegoś w dokumentach

Odpisy na ZFŚS w 2018 r. – czy będą zmiany

Podstawa naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2018 r. pozostanie na niezmienionym poziomie. Wynika tak z projektu tzw. ustawy okołobudżetowej, nad którym trwają obecnie konsultacje.

ręka z długopisem

Mamy nowe formularze rentowe i emerytalne

Od 2 października br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił 9 nowych wniosków rentowych i emerytalnych. Sprawdź, które druki się zmieniły.