Za 6 stycznia 2018 r. niektórzy pracownicy otrzymają dodatkowy dzień wolny

W 2018 r. święto Trzech Króli przypada w sobotę. Pracodawca, u którego wolne z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy są soboty, powinien udzielić z tego tytułu pracownikom dodatkowego dnia wolnego od pracy.

Sprawdź, ile od 1 stycznia 2018 r. wynoszą opłaty przy zezwoleniu na pracę cudzoziemca

Od 1 stycznia 2018 r. zmieniła się wysokość opłat od wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz w związku ze złożeniem przez pracodawcę oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń.

samochód na zaśnieżonej drodze

Od kiedy pracownik jest w drodze do pracy

Przepisy nie precyzują początku i końca drogi do pracy lub z pracy. A ma to istotne znaczenie, gdyż może decydować o wysokości świadczeń przysługujących pracownikowi na skutek zaistniałego wypadku, który wydarzy się poza miejscem zatrudnienia. Sprawdźmy zatem, jakie jest stanowisko resortu pracy.

wakacje

Nie będzie rewolucji w urlopach

Ani Komisja Kodyfikacyjna, ani ministerstwo pracy nie planują rewolucyjnych zmian co do sposobu korzystania z urlopów. Tak wynika z oficjalnego oświadczenia Elżbiety Rafalskiej, minister rodziny pracy i polityki społecznej.

Na wyłączenie z oskładkowania pakietów medycznych ma wpływ nawet symboliczna kwota poniesiona przez pracownika

ZUS po raz kolejny przypomniał, że jeżeli uprawnienia pracowników do zakupu pakietu medycznego wynikać będą z wewnętrznych przepisów oraz pracownik będzie partycypował w kosztach nabycia tego świadczenia to kwota będzie wolna od składek. Interpretacja oddziału ZUS w Gdańsku z 7 listopada 2017 r. (znak DI/100000/43/1095/2017)

AWN180 okladka do druku-1

Na jakich formularzach podatkowych rozliczamy pracowników i współpracowników z podatku PIT za 2017 rok

Do 31 stycznia 2018 r. oraz do 28 lutego 2018 r. pracodawcy i zlecający wykonywanie czynności na podstawie umów cywilnoprawnych innych niż umowa o pracę, muszą wykonać coroczne obowiązki płatników podatku dochodowego od osób fizycznych, za 2017 r. W grudniu 2017 r. opublikowano nowe wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych istotnych dla płatników, ale dotyczą one dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2018 r. Sprawdź, co to zmienia w rozliczeniach za 2017 rok.

Kto może skontrolować pracodawcę, który zatrudnia cudzoziemca

W ostatnim czasie coraz częściej można zauważyć wzrost liczby zatrudnienia cudzoziemców w naszym kraju. Polscy pracodawcy bardzo chętnie wykorzystują tę możliwość, muszą jednak zdawać sobie sprawę, że mogą być skontrolowani przez Straż Graniczą oraz Państwową Inspekcję Pracy.

Kiedy możemy dochodzić składek od ubezpieczonego

Jeśli wystąpią sytuacje powodujące konieczność odprowadzenia składek ZUS, to płatnik zobowiązany jest do opłacenia składek zarówno tych po stronie płatnika, jak również ubezpieczonego. Płatnik składek nie może tego obowiązku scedować na ubezpieczonego, sam musi dokonać wszelkich rozliczeń, a po dokonanych korektach i opłaceniu należności – może dochodzić zwrotu części składek, tych będących po stronie ubezpieczonego.

oznaczenie - eksplozja

Część pracowników bez szkoleń okresowych bhp

Pracodawcy prowadzący działalność o najniższym poziomie ryzyka nie będą musieli organizować szkoleń okresowych bhp dla pracowników administracyjno-biurowych. Tak przewiduje najnowszy projekt Ministerstwa Rozwoju wprowadzający ułatwienia dla przedsiębiorców.

paragraf

Co planuje skontrolować PIP w 2018 r.

W 2018 r. inspektorzy pracy przeprowadzą 72 tys. kontroli – wynika z opracowanego na przyszły rok programu działania PIP. Wśród nowych zadań inspekcji znajdą się m.in. kontrole wynikające z planowanych ograniczeń w handlu w niedzielę. Po raz pierwszy w całym kraju PIP zamierza również przeprowadzić analizę stanu zaległości urlopowych w jednostkach samorządowych.