"Prawo i finanse w kulturze"  to najnowsza publikacja skierowana do instytucji kultury.

Jeśli pracujesz w teatrze, operze lub operetce, filharmonii, orkiestrze, instytucji filmowej lub kinie, muzeum, bibliotece, domu kultury lub centrum kultury, ognisku artystycznym, galerii sztuki, ośrodku badań i dokumentacji - ta publikacja jest dla Ciebie.

„Prawo i finanse w kulturze” to:

- praktyczne wskazówki dotyczące pozyskiwania dodatkowych funduszy na realizację projektów artystycznych – również unijnych – oraz promocji i zarządzania,

- informacje o najnowszych trendach w zarządzaniu jednostką kultury,

- dokładnie omówione zmiany w prawie, a także przegląd wszystkich aktów prawnych w skrócie,

- informacje o zmianach w podatku VAT ważne dla instytucji kultury,

- dokumentacja potrzebna dyrektorowi do sprawnego zarządzania jednostką kultury,

- zasady podległości instytucji kultury wobec samorządu,

- współpraca z organizacjami zbiorowego zarządzania,

- księgowanie dotacji, sprawozdawczość i zamówienia publiczne,

- odpowiedzi na pytania dotyczące rozliczania czasu pracy, wynagrodzeń, umów cywilnoprawnych, bhp, a także finansów i zarządzania placówką kultury,

- gotowe wzory umów, pism i innych dokumentów przydatne dla jednostek kultury

- bezpłatne raporty,

- możliwość zadawania pytań przez adres mailowy redakcja@kultura.wip.pl z gwarancją otrzymania odpowiedzi w ciągu 3 dni roboczych.

Zapraszamy do kontaktu: redakcja@kultura.wip.pl

ZOBACZ BEZPŁATNIE PRZYKŁADOWY NUMER I PRZEKONAJ SIĘ, ŻE WARTO Z NAMI ZOSTAĆ

Nasi eksperci

Tomasz Królspecjalista w zakresie instytucji kultury, konsultant podatkowy, prawnik, trener, autor kilkuset publikacji fachowych, autor wszechstronny, dociekliwy nie straszny mu podatek PIT, CIT i VAT, komentuje i wyjaśnia szczegółowo ważne zmiany w prawie dla instytucji kultury

Grzegorz Magdziarzbiegły rewident nr 12248, wykładowca, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości według przepisów polskich i międzynarodowych (MSR/MSSF). Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Joanna Kaletaadwokat, specjalizuje się m.in. w zagadnieniach czasu pracy oraz wynagrodzenia za pracę. Doświadczony szkoleniowiec, autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy. Były pracownik Departamentu Prawnego oraz Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Pracy.

Michał Culepaprawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, współpracownik merytoryczny największych wydawnictw prawniczych. Doświadczony trener i wykładowca, specjalizujący się w zagadnieniach zatrudnienia i wynagradzania w jednostkach publicznych, w tym w samorządzie i oświacie. Autor i współautor licznych artykułów, opracowań i komentarzy z zakresu prawa pracy.

Ewa Ostapowiczpracownik naukowy wydziału ekonomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista w zakresie rachunkowości

Rafał Krawczyksędzia Sądu Okręgowego w Toruniu

Anna Koźmińskamediator, specjalista w zakresie spraw sądowych w instytucjach kultury

M. Gąsiorowskawieloletni praktyk w zakresie finansów i opodatkowania instytucji kultury

dr Bohdan Michalski

specjalista w zakresie bhp

Marek Peda

koordynator programów europejskich, Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Piotr Glen

ABI, specjalista ds. ochrony danych osobowych, audytor bezpieczeństwa informacji

Urszula Pietrzak

właściciel biura audytorskiego Fk-Bad, specjalista w zakresie podatków

Piotr Ciborski

ekspert prawa pracy, doświadczony trener z 20-letnim doświadczeniem, były inspektor pracy, zastępca okręgowego inspektora pracy oraz członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy. Ponadto:

  • prowadzi działalność konsultacyjno-szkoleniową w zakresie „twardego HR”,
  • ceniony szkoleniowiec współpracujący z firmami szkoleniowymi oraz prowadzący szkolenia zamknięte dla konkretnego odbiorcy; specjalizuje się problematyce prawnej ochrony pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czas pracy,
  • stały doradca i współpracownik wielu pracodawców,
  • autor i współautor 45 książek i poradników z zakresu prawa pracy, np. „Czas Pracy Pracowników Samorządowych” (Gdańsk, ODDK 2009), „Czas Pracy Kierowców” (Gdańsk, ODDK 2013), „Czas Pracy” (Gdańsk, ODDK 2015), „Kodeks Pracy – Komentarz dla Praktyków” (Gdańsk, ODDK 2016),
  • były wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim, Politechnice Gdańsk, Uniwersytecie SWPS Oddział w Sopocie, w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni.

dr Katarzyna Trzpioła

specjalista prawa podatkowego i bilansowego, doświadczony wykładowca i praktyk, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskie, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej.

Joanna Wrycza-Bekier

doktor nauk humanistycznych, certyfikowany trener biznesu, wykładowca w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego, opiekun merytoryczny studium podyplomowego Copywriting. Content management. Storytelling w Wyższej Szkole Bankowej. Jest autorką sześciu książek, które odsłaniają tajniki pisania tekstów internetowych, reklamowych, literackich i naukowych: Magia słów. Jak pisać teksty, które porwą tłumy (Onepress, 2014), Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu (Onepress, 2010 i 2013), Kreatywna praca dyplomowa (Septem, 2011), Szkoła twórczego pisania (Editio, 2011), Galaktyka języka Internetu (Novae Res, 2008) oraz Fast text. Jak tworzyć krótkie teksty, które błyskawicznie przykują uwagę (2016). Książki Magia słów i Webwriting uzyskały status bestsellerów. Jej blog Poradnik pisania (http://poradnikpisania.pl) ma kilka tysięcy czytelników, których łączy pasja pisania. Przeprowadziła wiele szkoleń dla instytucji kultury na temat tworzenia tekstów internetowych.

dr Andrzela Gawrońska-Baran

radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Obecnie prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych m.in. 2 uwzględniających stan prawny obowiązujący od 28 lipca 2016 r. („Pozacenowe kryteria oceny ofert z uwzględnieniem klauzul społecznych” oraz „Jak wygrać przetarg – poradnik da małych i średnich firm”).

Redakcja

Renata Kajewska Redaktor od 17 lat specjalizujący się w prawie pracy. Absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Pracy na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Współtwórca kilku publikacji z zakresu rozliczania wynagrodzeń, m.in. poradnika „Płace w firmie. Nowoczesne płace i kadry. Rozliczanie wynagrodzeń w praktyce”, magazynu „Przegląd płacowo-kadrowy”, dwutygodnika „Wynagrodzenia w Twojej firmie” oraz miesięcznika "Prawo i finanse w kulturze" i "Rozliczenia księgowe w kulturze". Współtwórca kilkudziesięciu książek z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń i instytucji kultury.

wiper-pixel